Stichting Emmaplein Foundation
POSTBUSNUMMER 48  9750 AA Haren (Gn)
TELEFOON (050) 406 27 40
EMAIL info@emmapleinfoundation.nl

Doel

Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords.
Bij het doen van uitkeringen kan het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en Noord-Nederland.


Kerstdiner, Nationaal Ouderenfonds