Stichting Emmaplein Foundation
POSTBUSNUMMER 48  9750 AA Haren (Gn)
TELEFOON (050) 406 27 40
EMAIL info@emmapleinfoundation.nl

Belangrijke mededeling:

Aanvragen mogen uitsluitend digitaal worden ingediend.

Algemeen

Geldelijke steun kan slechts worden aangevraagd met het aanvraagformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier en bijbehorende stukken per email versturen aan: info@emmapleinfoundation.nl


Het bestuur vergadert in de regel elk kwartaal. Voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2017 zijn de volgende data vastgesteld:


  • Vrijdag 17 februari
  • Vrijdag 12 mei
  • Vrijdag 15 september
  • Vrijdag 24 november


Om in de eerstvolgende vergadering beoordeeld te worden, dient de aanvraag ten minste twee weken voor de datum van de vergadering bij de Emmaplein Foundation binnen te zijn.

Het aanvraagformulier dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project door de Emmaplein Foundation te zijn ontvangen.

De Emmaplein Foundation stelt als voorwaarde te worden vermeld in al het publiciteitsmateriaal van het gesteunde evenement/de gesteunde instelling, zo mogelijk steeds met het logo van de Emmaplein Foundation. Het logo kan van deze website worden gedownload of bij het secretariaat worden aangevraagd.

St. Fraeylemaborg, Revisor, 2011